EC145 RA-01883 msn 9183 (© Eurocopter Vostok)

Moscow Aviation Center air ambulance (© Eurocopter Vostok)

EC145 RA-01883 msn 9183 (© Eurocopter Vostok)