EC145 F-MJBI msn 9127 (© Jean-Yves Stollesteiner)

Sommet de l'OTAN en 2009 (© Jean-Yves Stollesteiner)

EC145 F-MJBI msn 9127 (© Jean-Yves Stollesteiner)